Firma PEPCO Poland Sp. z o.o. istnieje na polskim rynku od 1999 roku i zarządza siecią sklepów odzieżowo-przemysłowych. Obecnie - w związku z dynamicznym rozwojem - poszukujemy do pracy w całej Polsce.

STANOWISKO:  Tutaj możesz zostawić swoje CV gdy nie znalazłeś oferty dla siebie

MIEJSCE PRACY: 

Poznań, wielkopolskie, PL, 60-479

Jesteśmy europejską siecią dyskontów, oferującą odzież dla całej rodziny i produkty dla domu w najniższych cenach. W Polsce rozwijamy się dynamicznie od ponad 15 lat. Nasz sukces osiągamy dzięki ludziom i ich zaangażowaniu.

Kariera w Pepco

 

Pepco to nieustający rozwój.

Swój rozkwit rozpoczęliśmy w Polsce ponad dwadzieścia lat temu. Dziś jesteśmy obecni w kilkunastu europejskich krajach. Staliśmy się równocześnie jednym z najpopularniejszych sprzedawców odzieży dziecięcej oraz wiodącym dostawcą artykułów dekoracyjnych. Nasz sukces osiągamy dzięki ludziom i ich zaangażowaniu.

 

Bardzo Ci dziękujemy za zainteresowanie naszą firmą.
Jeśli nie widzisz w tym momencie oferty pracy dla siebie, a chciałbyś pozostać z nami w kontakcie, prześlij nam swoje CV.

 

Naszym pracownikom gwarantujemy:

 • Stabilność zatrudnienia, umowę o pracę oraz korzystne warunki wynagradzania;
 • Dynamiczny rozwój, bogaty system szkoleń i możliwości wewnętrznych awansów, liczne wyzwania zawodowe;
 • Kulturę organizacyjną tworzącą przyjazną i inspirującą atmosferę pracy opartą o 5 wartości jakimi kieruje się firma: szacunek, uczciwość, współpraca, entuzjazm oraz doskonalenie;
 • Dodatkowe benefity takie jak: system kafeteryjny, zniżka pracownicza na zakupy w Pepco, elastyczny czas pracy, możliwość pracy zdalnej, lekcje języka angielskiego, imprezy integracyjne.

 

Najważniejsze obowiązki:

 • Aktywny udział w budowaniu sukcesu całej firmy;
 • Realizowanie bieżących zadań na danym stanowisku;
 • Przedstawianie swoich pomysłów i rozwiązań usprawniających pracę całego zespołu;
 • Wspieranie kolegów z działu w codziennych obowiązkach;
 • Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem;
 • Ciągłe rozwijanie swoich umiejętności i kompetencji poprzez udział w ciekawych projektach oraz szkoleniach;
 • Współtworzenie dobrej atmosfery w firmie.

 

 

Kogo szukamy:

 • Osób z doświadczeniem w takich obszarach jak operacje, sprzedaż, logistyka, zakupy, planowanie, finanse, HR, IT czy marketing - zarówno doświadczeni specjaliści jak i osoby dopiero zaczynające swoją karierę znajdą u nas miejsce dla siebie;
 • Ludzi z pasją i pomysłami, którzy chcą się rozwijać;
 • Zaangażowanych, lojalnych pracowników, którzy zostaną z nami na długo;
 • Osób z co najmniej komunikatywną znajomością języka angielskiego oraz bardzo dobrą znajomością MS Office;
 • Pozytywnych osób z poczuciem humoru i nastawieniem na pracę zespołową – w końcu wszyscy gramy do jednej bramki.

 

Dołącz do zespołu PEPCO i stań się częścią wielkiego sukcesu!

 

 

 

Career at Pepco

 

At Pepco you have a chance for constant development.

We were established in Poland over twenty years ago.

Today we are present in over a dozen European countries. We have also become one of the most popular sellers of children's clothing and a leading supplier of decorative articles. We achieved our success thanks to people and their commitment.

 

Thank you very much for your interest in our company. If you do not see a job offer for you at the moment and would like to stay in touch with us, please send us your CV.

 

 

We guarantee our employees:

• Stability of employment, employment contract and favorable remuneration conditions;

• Dynamic development, extensive training system and internal promotion opportunities, numerous professional challenges;

• Organizational culture that creates a friendly and inspiring work atmosphere based on the 5 values ​​followed by the company: respect, honesty, cooperation, enthusiasm and improvement;

• Additional benefits such as: cafeteria system, employee discount on purchases at Pepco, flexible working hours, remote work, English lessons, integration events.

 

The most important duties:

• Active participation in building the success of the entire company;

• Carrying out current tasks in a given position;

• Presenting your ideas and solutions to improve the work of the entire team;

• Supporting colleagues from the department in their daily duties;

• sharing your knowledge and experience;

• Continuous development of your skills and competences through participation in interesting projects and trainings;

• Co-creating a good atmosphere in the company.

 

Who are we looking for:

• People with experience in areas such as operations, sales, logistics, purchasing, planning, finance, HR, IT or marketing - both experienced specialists and people just starting their careers will find a place for themselves with us;

• People with passion and ideas who want to develop;

• Committed, loyal employees who will stay with us for a long time;

• People with at least communicative knowledge of English and a very good knowledge of MS Office;

• Positive people with a sense of humor and teamwork - after all, we all have one goal.

 

Join the PEPCO team and become part of a great success!

 

Dołącz do zespołu PEPCO!